Bezpieczne połączenie SSL
« Wróć do sklepu

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Odbiorca: VOGULE POLAND SP Z O O Józefa Bema 2 A, Piastów 05-820, NIP 5342582999,

Adresat: Imker, Szczebrzeska 55A , 22-400 Zamość 

email: kuriozumvogule@gmail.com

 Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących Towarów(*) umowy dostawy następujących Towarów (*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących Towarów (*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

 Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

 Adres konsumenta(-ów)

 Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 Data

(*) Niepotrzebne skreślić.